Personvern

Personvern
Informasjonen vi mottar når du gjennomfører handelen vil kun bli benyttet til varedistribusjon. Vi vil under ingen omstendigheter overlate dine personalia eller andre opplysninger til en tredjepart. Du behøver ikke registrere konto hos Bioindex.no for å gjennomføre en handel. I slike tilfeller blir ingen opplysninger lagret.Du har på forespørsel rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg, og til å kreve dem slettet.

Informasjonsskriv
Hvis du velger å registrere en e-post adresse hos Bioindex.no vil din e-post-adresse bli benyttet til å sende deg informasjon om at analysen er ferdig, nye tilbud, nye produkter, etc. Du kan når som helst stoppe nyhetsbrev ved å sende en epost med teksten "stopp nyhetsbrev" til post@bioindex.no.

Disclaimer
Enhver test levert fra Bioindex.no er ment benyttet som utgangspunkt for en veiledning om levevaner og erstatter ikke en diagnose/analyse utført av profesjonelt helsepersonell. Ved avvikende og/eller uventet resultat anbefales det alltid å kontake lege/fagpersjonell for en diagnose/analyse. Bioindex.no eller Bioindex AS kan derfor ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for testresultat eller enhver konsekvens oppstått som følge av utført test uavhengig av resultat og presisjon. Testresultatet regnes ikke som juridisk bindende.