Bioindex AS

Bioindex ble stiftet i 2006 som et samarbeid mellom Birkeland Innovasjon, som er Universitetet i Oslos kontor for kommersialisering av ny og banebrytende forskning, analyselaboratoriet Vitas AS og ledende eksperter innen kosthold og helse fra det Medisinske fakultetet Universitet i Oslo, professor dr. philos. Rune Blomhoff og professor dr. med. Christian_A._Drevon. Selskapet har lokaler i Forskningsparken i Oslo som ligger i Gaustadbekkdalen, sentralt mellom Universitet i Oslo og Rikshospitalet sammen med viktige forskningsmiljøer som Bioteknologisenteret og SINTEF.

Visjon
Det er eiernes overbevisning at betydelig helsemessige gevinster kan oppnås ved kombinasjon av ernæringsmessige råd og konkrete målinger av tilhørende sentrale parametere ved blodprøveanalyser. Bioindex ønsker å være en vesentlig bidragsyter til at befolkningen gjør seg nytte av mulige helsegevinster. Bioindex vil bidra til dette ved å skape forståelse for at individuelle blodanalyser gir grunnlag for personlige tiltak med bedre helsemessige resultater enn ved kun å fokusere på generelle kostråd. Målet er at selskapets virksomhet skal legge til rette for positive helsevalg, at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og flere skal få et godt liv med god helse.

Forretningskonseptet
Selskapets forretningskonsept baseres på ny og effektiv teknologi som gjør det mulig at enkeltindivider selv lett kan ta en blodprøve fra fingertuppen og sende denne via posten for måling av viktige biomarkører hos et avansert laboratorium. Basert på resultatene fra disse analysene og andre individuelle helseopplysninger (alder, kjønn, røykevaner, fysisk aktivitet osv) blir det beregnet en indeks som angir totalrisiko for å utvikle folkesykdommer som diabetes type 2, hjerneslag, hjertesykdom, osteoporose og noen vanlige kreftformer. Basert på Indeksene blir det gitt individuelle råd om kosthold og andre levevaner som reduserer risiko for disse sykdommene. Blodprøvene bør tas med jevne mellomrom (f eks 4 ganger årlig) for å følge utviklingen av egen risikoprofil.

Verdigrunnlag
Selskapet er solid forankret i biomedisinsk forskning. Stiftere og eiere er selv aktive forskere, og selskapets kompetanse og forretningsmessige grunnlag er basert på anerkjente forskningsresultater. For aktørene er en streng etikk grunnleggende. Derfor er disse etiske krav fundamentet for den forretningsmessige virksomheten i Bioindex.

Verdigrunnlaget skal gjennomsyre virksomheten slik at det ikke er tvil om eiernes vitenskapelige og menneskelige integritet. Dette betyr at selskapet ikke skal prioritere lønnsomhet på bekostning av kravet til en streng forskningsetikk.

Selskapets forretningsvirksomhet krever stor ansvarlighet ved valg av produkter og tjenester. Slike skal foretas basert på solid vitenskap, og ha klar helsemessig og helsepolitisk begrunnelse. Det er avgjørende å vektlegge at våre kunder er prisgitt selskapets eiere og medarbeideres kunnskap og medisinske innsikt, fordi kundene ikke har et tilsvarende grunnlag for vurdering.

Bioindex AS
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

e-post: info@bioindex.no

 
Institutt for Ernæringsforskning  
Forskningsparken main entrance. Photo: Julie Yuqing Ye.  
Forskningsparken i Oslo  

Birkeland Innovasjon

Birkeland Innovasjon,
Universitet i Oslos kontor for kommersialisering av ny og banebrytende forskning