Riktig ernæring og livsstil er viktig
for å forebygge folkesykdommer

Den norske befolkningen har aldri levd lengre. Forventet levealder i Norge har økt fra omkring 50 år i 1900 til omkring 80 år i dag. Økningen i levealder skyldes bedre levekår og at vi er i stand til å behandle stadig flere sykdommer effektivt.

Store helseutfordringer
Likevel skjuler gjennomsnittstall for befolkningen viktige trekk. Det er fortsatt slik at de fleste vil slite med helseplager og kroniske sykdommer i mange år. Det er også omfattende sosiale forskjeller knyttet til helse, og forskjellene øker. I tillegg har vi dessverre fått en overvektsepidemi knyttet til inaktivitet og usunt kosthold. Dette gjelder også blant barn. Vi står derfor fortsatt overfor store helseutfordringer.

Vitenskapelig grunnlag
Det er nå grundig etablert innen vitenskapelig forskning at god ernæring, mye fysisk aktivitet og fravær av røyking er avgjørende for at du og din familie skal ha de beste muligheter for å unngå alvorlig sykdom og leve et langt, godt liv. Verdens helseorganisasjon (WHO) konkluderer at om disse tre faktorene elimineres, vil man forhindre og forebygge hele 80% av hjertesykdom, hjerneslag, kroniske lungesykdommer og type 2-diabetes samt  omkring 50% av alle krefttilfeller.

Enkle grep øker levealder
Effektene av endringer i livsstilen er derfor overraskende store. WHO anslår at den gjennomsnittelige levealder vil kunne øke med 10-15 år, og at man vil holde seg frisk og aktiv langt inn i alderdommen. Den totale perioden med uførhet og helseplager vil kunne reduseres mye. Det vil bety at helseutgiftene  reduseres og at mange er langt mer produktive. Det er åpenbare økonomiske fordeler for Norge med en sunn befolkning.

Å forandre litt på vaner er ikke så vanskelig som en skulle tro. I en travel hverdag er rask mat og rask transport riktignok lett å ty til, men et sunt kosthold og mer aktivitet behøver verken kreve mye tid eller krefter. Du trenger ikke å følge strenge dietter eller å drive hard trening. Noen enkle omlegginger i hverdagen er ofte det som skal til.

Bioindex tilbyr et sett av innovative indekser som benytter en kombinasjon av blodprøver, fysiske mål og livsstilsspørsmål kombinert med det aller siste innen moderne ernæringsforskning for å hjelpe deg å finne frem til et kosthold og en livsstil som gir deg optimal beskyttelse.