Versjonshistorikk

Helseindeksene reflekterer dagens kunnskap
Ernæringsforskning representerer et av de mest aktive internasjonale medisinske forskningsområdene. Våre helseindekser vil derfor reflektere den til enhver tid etablerte status innen ernæringsforskning. Helseindeksene vil oppdateres med jevne mellomrom når ny vitenskapelig dokumentasjon tilsier dette.

Versjon 2.0

Lansering januar 2009

Versjon 1.0

Omfattende testing både internt og eksternt

 

Copyright (C) 2008 Bioindex AS. All rights reserved. www.bioindex.no