Om indeksene

Bioindex tilbyr et sett av helseindekser som er basert på en kombinasjon av blodprøver, fysiske mål og spørsmål om levevaner. Disse helseindeksene benytter det aller nyeste innen moderne ernæringsforskning for å hjelpe deg til å velge et kosthold og en livsstil som gir deg optimal beskyttelse mot folkesykdommer.
Indeksene er nå i versjon 2.0.

Du kan stole på våre råd
Du kan stole på de personlige rådene som vi gir deg. Rådene er basert på solid vitenskapelig grunnlag og bygger på kunnskapsoppsummeringer fra verdens ledende forskere innen ernæring og medisin. Rådene er også sammenfallende med rådene som gis av helsemyndighetene i de fleste land og verdens helseorganisasjon (WHO) gir.

Vitenskapelig grunnlag
Helsemyndighetene i mange land bruker en felles metode for å oppsummere kunnskap. Sammenhengen mellom en livsstilsfaktorer (for eksempel fisk) og sykdom (for eksempel hjerteinfarkt) beskrives ved en av 4 kategorier. Hvis det er publisert mange gode og omfattende vitenskapelige studier hvor de aller fleste gir det samme resultatet, karakteriseres sammenhengen for ”overbevisende”. Hvis det er noe mindre omfang av forskningen, eller resultatene ikke er like entydige karakteriseres sammenhengen for ”sannsynlig”. Hvis det er mer sprik i resultatene eller hvis det er gjort mindre forskning på temaet får det mindre sikre kategorier.

En stor og omfattende forskning er derfor nødvendig før en sammenheng kan karakteriseres som ”overbevisende” eller ”sannsynlig”. Hvis en sammenheng mellom tilfredsstiller kravene til ”overbevisende” eller ”sannsynlig” gir helsemyndighetene normalt kostråd. For sammenhengen mellom fisk og hjerteinfarkt kan sammenhengen kategoriseres som ”overbevisende”. Derfor gir de fleste lands helsemyndigheter råd om at man bør ha et høyt inntak av fisk.

Helseindeksene reflekterer dagens kunnskap
Ernæringsforskning representerer et av de mest aktive internasjonale medisinske forskningsområdene. Våre helseindekser vil derfor reflektere den til enhver tid etablerte status innen ernæringsforskning. Helseindeksene vil oppdateres med jevne mellomrom når ny vitenskapelig dokumentasjon tilsier dette.

Analysene
Blodprøven du sender inn til oss er en såkalt " Dried Blood Spot" , eller DBS. Denne måten å samle inn blodprøver på benyttes på alle nyfødte i Norge for å sjekke barn for Føllings sykdom. Teknikken benyttes også i feltstudier i utviklingsland hvor tilgangen til kjøling av blodprøver er begrenset. Bioindex har i samarbeid med analyselaboratoriet Vitas AS utviklet en rekke nye analysemetoder for måling av andre stoffer i slike blodprøver. Blant disse er Omega-3 fettsyrer og Vitamin D og andre biomarkører for kosthold. Vitas gjør tilsvarende analyser i tusentall per år fra vanlige blodprøver tilsendt laboratoriet fra forskjellige oppdragsgivere innen helsevesenet, næringsmiddel industrien, farmasøytisk industri og forskningsgrupper fra hele verden.

Rapportene
Rapportene vi setter sammen vil være basert på blodanalysen alene (Omega-3 index) eller oftest en kombinasjon resultat av blodanalysen og svar på spørsmål du avgir på på bioindex.no etter at du har motatt beskjed om at blodanalysen er ferdig per e-post. Du logger deg inn med din ID kode på bioindex.no for å hente ut rapportene som inneholder flere sider. Ditt resultat rapporteres som et tall mellom 0-10, sammenlignes med ønsket resultat og vises i tillegg grafisk. For produktet "Din Totale Bioindex" beregnes din Biologiske alder. På de neste sidene i rapporten finner du resultat for de forskjellige helseindeksene og våre skreddersydde personlige råd til deg for hvordan du bør endre ditt kosthold og din livsstil for å leve sunnere og få et bedre resultat. Til høyre ser du et eksempel på første side i rapporten for "Din Totale Bioindex". Klikk på bildet for en større versjon.

Mer om indeksene for fagfolk

  Professor Rune Blomhoff  
  Rune Blomhoff, Professor i ernæringsvitenskap  
   
  Christian A. Drevon , Lege og Professor i ernæringsvitenskap  
  Thomas E. Gundersen, Adm. dir. i Bioindex. (Foto: Bioindex)  
  Thomas E. Gundersen, Dr. grad i kjemi og Daglig leder i Bioindex AS  
 

 
  En blodprøve avgis på spesialpapiret  
   
  Eksempel på en side i rapporten ( klikk på bildet for større versjon )